2591 Dallas Parkway, #300
Frisco, TX 75034
2143 Gus Thomason
Mesquite, TX 75150