2143 Gus Thomason
Mesquite, TX 75150
707 E. Arapaho, Suite 200
Richardson, TX 75081-2214
2591 Dallas Parkway, #300
Frisco, TX 75034