2143 Gus Thomason
Mesquite, TX 75150
2810 Exchange St.
Wylie, TX 75098