2810 Exchange St.
Wylie, TX 75098
2143 Gus Thomason
Mesquite, TX 75150